Kategoria: Fizyka

Co zrobić z wagą?

Ciężar ciała jest to siła nacisku, którą wywiera w próżni każde spoczywające ciało na swoją podstawę. Jest wynikiem przyciągania ziemskiego. To określenie jest ustalone przez zwyczaj językowy książek naukowych i podręczników, jak również przez postanowienia międzynarodowych kongresów.

Ciężar jest jedną z wielkości fizycznych. Przedstawia szczególny przypadek siły.

Wielkość fizyczna zwana siłą jest zaliczana przez niektórych uczonych do wielkości zasadniczych, które …

Słońce na Ziemii

Z ambon i katedr słyszymy często o naszym „ziemskim“ życiu i sprawach „ziemskich“. Jakże niesłusznie nasze życie nazywamy ziemskim. Jesteśmy przecież istotami słonecznymi, i w tym nie ma wcale najmniejszej przesady poetyckiej.

Ziemia jest tylko naszym mieszkaniem; nawet nie całym mieszkaniem, lecz tylko jego podłogą. Natomiast oświetlenie mieszkania, ogrzewanie, prąd elektryczny i, co najważniejsze, całe nasze pożywienie jest pochodzenia słonecznego.…

Najmniejsze cegiełki materii

Poczciwym laikom grozi poważne niebezpieczeństwo ze strony wścibskich fizyków niedyskretnie podglądających najbardziej intymne tajemnice przyrody. Odkrycia współczesnej fizyki i coraz groźniejsze nazwy bez przerwy spadają na zmaltretowaną świadomość niefizyków. Tej powodzi rozmaitych protonów, neutronów, mezonów, waritronów – zdaje się że końca nie ma. Ledwie zdążymy nauczyć się wymawiać jakąś skomplikowaną nazwę, ledwie zdążymy oswoić się z jakimś pojęciem, ledwie zdążymy …

Einstein do poduszki

W roku 1905 wybuchły dwie rewolucje. Jedna na ziemiach carskiej Rosji, druga w dziedzinie fizyki. Obie burzyły głęboko zakorzenione przesądy. Teoria Marksa jak i teoria Einsteina nie powstały jako sztuczne wytwory myśli, lecz wyrosły pod przymusem faktów z podłoża rzeczywistych zdarzeń

Celem każdej nowej teorii naukowej jest wyjaśnienie zjawiska, którego na podstawia dotychczasowych praw zrozumieć nie podobna.

Przyczyny powstania teorii …