Kategoria: Geografia

Błędy geograficzne i ich konsekwencje

W historii odkryć geograficznych, w dziejach walk o ujarzmianie nieznanego świata, błędne przekazy starożytności, mylne poglądy naukowe średniowiecznych kartografów odegrały olbrzymią rolę, na całe stulecia nieraz wyznaczając kierunek historii.

Odkrycie Ameryki przez Kolumba było wynikiem jednej takiej wielkiej i brzemiennej w skutki pomyłki.

Wyścig Portugalii i Hiszpanii do Indii stanowił rezultat konieczności ekonomicznej znalezienia nowej drogi do bogactw Wschodu, gdy …