Kategoria: Geologia

Teoria Wegenera o powstaniu kontynentów

Rok 1912 odegrał w historii nauki o Ziemi i życiu na Ziemi przełomową rolę.

Stało się to dzięki ogłoszeniu wówczas przez geofizyka hamburskiego Alfreda Wegenera pierwszego zarysu nowej hipotezy „o powstaniu kontynentów i oceanów“ na Ziemi.

Pamiętać należy, że przed wystąpieniem Wegenera opierano się w paleografii powszechnie na tzw. teorii „pomostowej.“ Dla wytłumaczenia powstawania podobieństw geograficznych, geologicznych, paleontologicznych i biologicznych, …