Kategoria: Kultura i sztuka

O języku literackim

Kto wędrował po Słowniku Etymologicznym Brucknera, spotykał na każdej stronicy wyrazy należące do wspólnego dziedzictwa słowiańskiego. Przyniesione ze wspólnoty szczepów przed dwudziestu wiekami, często nawet niezmienione w brzmieniu, stanowią główny zrąb języka, dając mu jedną czwartą słów z codziennego obiegu. Można z ich pomocą opisać krajobraz, pogodę, gospodarstwo, ciało ludzkie, wejść między drzewa, zioła i kwiaty, wywołać zwierzęta leśne i …

Kowale artyści

Zabytki ślusarszczyzny, które jako unikaty w skromnej liczbie spotykaliśmy na Starym Mieście w Warszawie, świadczyły o wykwintnym smaku artystycznym, jaki posiadali nasi przodkowie.

Do bezpowrotnego zaniku wielu bezcennych okazów mrówczej pracy, myśli i woli rzemieślnika-artysty przyczyniły się w dużej mierze najazdy szwedzkie, zarazy i częste pożary.

Lauterbach w dziele „Warszawa“ mówi: „Skutki najazdów na Warszawę były tak okropne, że nie …

Wielkie karty w dziejach tańca

„Wszystkie sztuki trzymają się za ręce i tworzą jeden obraz wielkiej rodziny, która dąży do sławy…“ (Jean Georges Noverre:”Listy o Tańcu i Baletach“, Lyon 1760)

Tak pisał wiele lat temu genialny francuski teoretyk tańca, marzący o połączeniu go z innymi sztukami. Z perspektywy czasu spróbujmy osądzić, czy pragnął on dać obraz ówczesnego baletu, czy rzucił rewolucyjne hasło, czy też tylko …

Teatr chiński

Chiny posiadają smutny przywilej czarowania cudzoziemców pięknością swoich zabytków przeszłości i zniechęcania ich zaniedbaniem i ubóstwem swojej sztuki współczesnej. Bo w istocie rozmaite rodzaje sztuk pięknych rozkwitały i więdły kolejno w ciągu długich wieków dziejów chińskich, nigdy nie osiągając jednocześnie swoich szczytowych punktów rozwoju, jak to mylnie zdają się głosić zachodnie muzea. Jako jedyna sztuka żywa pozostał na placu teatr …

Jak grają Chopina?

Jeszcze do niedawna mówiono o prawdziwej tradycji gry utworów Chopina. Powtarzano, że tradycja zanika, a ludzie, którzy pamiętali jeszcze samego Chopina, mówili o wypaczonej grze późniejszych szopenistów i wskazywali na rzadkie tylko, dobre wyjątki. Czym więc byłaby ta „prawdziwa“ tradycja?

Można by powiedzieć, że w samych dziełach Chopina tkwi już cały ich sens, który tylko trzeba wykryć — intuicją i …

Biblioteka Narodowa

Bibliotek Narodowa jest głównym skarbcem przechowującym najcenniejsze pomniki polskiej literatury w dziedzinie piśmiennictwa: druki, rękopisy, zabytki polskiej grafiki i kartografii. Opieka nad tymi zabytkami, ich opracowanie i udostępnianie jest jednym z zadań Biblioteki Narodowej. Najważniejsze jednak jej zadania wynikają stąd, iż jest ona, już w swych założeniach, centralną biblioteką naukową w Polsce, największym warsztatem pracy naukowej. Biblioteka Narodowa gromadzi w …

Kosmopolityzm w nauce i sztuce

Zanim przejdziemy od omówienia problemu kosmopolityzmu w zakresie zjawisk kultury, sztuki i nauki, zastanówmy się, o co toczy się dziś walka na wielkich przestrzeniach Azji, Europy, Ameryki. Jaki jest pion tych olbrzymich zmagań, które zadecydują o przyszłym obliczu świata? Jaki jest wkład nowego świata, świata epoki socjalizmu, w nowe życie człowieka? Jeżelibyśmy postawili tezę, że walka się toczy o przejęcie …