Kategoria: Polityka

Natarcie na prawo do suwerenności narodów

Dla uzasadnienia legalności agresji, która wyrasta z polityki imperializmu, rozpoczęto na Zachodzie natarcie na zasady wyroku norymberskiego i zatwierdzające go uchwały Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Śladem hitlerowskiego profesora Jahreissa takie znakomitości jurysprudencji anglosaskiej jak Finch, Stowell, Schwarzenberger, Schick oraz szereg innych podjęły się daremnego zresztą trudu wykazania, że zbrodnie przeciw pokojowi i ludzkości nie są pojęciami z dziedziny prawa, ale polityki …

Anatol France jakiego nie znamy

Anatol France urodził się w 1844 r. (w Saint-Cyr-sur-Loire), umarł zaś w 1924 r. Pozornie należał więc bardziej do wieku XIX niż do naszej epoki, w rzeczywistości jednak znacznie wyprzedzał swój czas, jak to stwierdził ostatnio André Wurmser w „Les Lettres françaises“. „Był znacznie młodszy od wieku, w którym żył, bardziej zaangażowany w marszu historycznym niż inni, jemu współcześni.“ Jeśli …

Pokój

Jest rzeczą oczywistą, że od czasu Wrocławskiego Kongresu Pokoju zwolennicy pokoju uczynili wielki krok naprzód w zrozumieniu sytuacji międzynarodowej. Niepokoje i nadzieje poszczególnych narodów stały się sprawą wspólną. Ludy zespoliły się, przestały walczyć w odosobnieniu, a ponieważ wiedzą, że kłamstwo jest bronią jutrzejszego napastnika, rozpoczęły ostrą walkę w obronie prawdy.

Trzeba tłumaczyć i wyjaśniać, przemawiać do zdrowego rozsądku, który wzbudzi …