Tag: kości

Kość śródszczękowa u zwierząt i ludzi

Oglądając czaszki zwierząt zauważamy bez trudu, że górna szczęka składa się z więcej niż kilku kości. Przednia jej część połączona jest z tylną bardzo wyraźnymi wiązaniami i składa się z kilku osobnych kości.

Tę przednią część górnej szczęki nazwano os intermaxillare. Starożytni znali ją już, ostatnio zaś zainteresowano się nią specjalnie, ponieważ podaje się jej istnienie jako szczegół odróżniający człowieka …