Tag: taniec

Wielkie karty w dziejach tańca

„Wszystkie sztuki trzymają się za ręce i tworzą jeden obraz wielkiej rodziny, która dąży do sławy…“ (Jean Georges Noverre:”Listy o Tańcu i Baletach“, Lyon 1760)

Tak pisał wiele lat temu genialny francuski teoretyk tańca, marzący o połączeniu go z innymi sztukami. Z perspektywy czasu spróbujmy osądzić, czy pragnął on dać obraz ówczesnego baletu, czy rzucił rewolucyjne hasło, czy też tylko …