Tag: waga

Co zrobić z wagą?

Ciężar ciała jest to siła nacisku, którą wywiera w próżni każde spoczywające ciało na swoją podstawę. Jest wynikiem przyciągania ziemskiego. To określenie jest ustalone przez zwyczaj językowy książek naukowych i podręczników, jak również przez postanowienia międzynarodowych kongresów.

Ciężar jest jedną z wielkości fizycznych. Przedstawia szczególny przypadek siły.

Wielkość fizyczna zwana siłą jest zaliczana przez niektórych uczonych do wielkości zasadniczych, które …