Co zrobić z wagą?

Ciężar ciała jest to siła nacisku, którą wywiera w próżni każde spoczywające ciało na swoją podstawę. Jest wynikiem przyciągania ziemskiego. To określenie jest ustalone przez zwyczaj językowy książek naukowych i podręczników, jak również przez postanowienia międzynarodowych kongresów.

Ciężar jest jedną z wielkości fizycznych. Przedstawia szczególny przypadek siły.

Wielkość fizyczna zwana siłą jest zaliczana przez niektórych uczonych do wielkości zasadniczych, które …

Słońce na Ziemii

Z ambon i katedr słyszymy często o naszym „ziemskim“ życiu i sprawach „ziemskich“. Jakże niesłusznie nasze życie nazywamy ziemskim. Jesteśmy przecież istotami słonecznymi, i w tym nie ma wcale najmniejszej przesady poetyckiej.

Ziemia jest tylko naszym mieszkaniem; nawet nie całym mieszkaniem, lecz tylko jego podłogą. Natomiast oświetlenie mieszkania, ogrzewanie, prąd elektryczny i, co najważniejsze, całe nasze pożywienie jest pochodzenia słonecznego.…

Natarcie na prawo do suwerenności narodów

Dla uzasadnienia legalności agresji, która wyrasta z polityki imperializmu, rozpoczęto na Zachodzie natarcie na zasady wyroku norymberskiego i zatwierdzające go uchwały Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Śladem hitlerowskiego profesora Jahreissa takie znakomitości jurysprudencji anglosaskiej jak Finch, Stowell, Schwarzenberger, Schick oraz szereg innych podjęły się daremnego zresztą trudu wykazania, że zbrodnie przeciw pokojowi i ludzkości nie są pojęciami z dziedziny prawa, ale polityki …

Hormony roślinne sprzymierzeńcem człowieka

Olbrzymi rozkwit, jaki obecnie przeżywa nauka o hormonach, czyli, jak się to mówi w języku fachowym, endokrynologia, odbił się głośnym echem we wszystkich dziedzinach biologii. W wielu wypadkach osiągnięcia tej nowej gałęzi wiedzy opuściły zacisza naukowych pracowni i święcą triumfy w życiu codziennym.

Do mało znanych zagadnień z tej dziedziny należy sprawa hormonów roślinnych; odbiega ona znacznie od analogicznego zagadnienia …

Anatol France jakiego nie znamy

Anatol France urodził się w 1844 r. (w Saint-Cyr-sur-Loire), umarł zaś w 1924 r. Pozornie należał więc bardziej do wieku XIX niż do naszej epoki, w rzeczywistości jednak znacznie wyprzedzał swój czas, jak to stwierdził ostatnio André Wurmser w „Les Lettres françaises“. „Był znacznie młodszy od wieku, w którym żył, bardziej zaangażowany w marszu historycznym niż inni, jemu współcześni.“ Jeśli …

O języku literackim

Kto wędrował po Słowniku Etymologicznym Brucknera, spotykał na każdej stronicy wyrazy należące do wspólnego dziedzictwa słowiańskiego. Przyniesione ze wspólnoty szczepów przed dwudziestu wiekami, często nawet niezmienione w brzmieniu, stanowią główny zrąb języka, dając mu jedną czwartą słów z codziennego obiegu. Można z ich pomocą opisać krajobraz, pogodę, gospodarstwo, ciało ludzkie, wejść między drzewa, zioła i kwiaty, wywołać zwierzęta leśne i …

Żubr

Od czasu do czasu w pismach codziennych lub tygodnikach ilustrowanych czytamy wzmianki o żubrze — niestety, zawsze dość stereotypowe — przypominające nam o związku te to zwierzęcia z kulturą polską, o jego bezcenności ze względu na to, że zaledwie około stu sztuk tego gatunku istnieje na kuli ziemskiej; oddaje się banalne określenie, iż „ten król naszych puszcz“ czuje się znakomicie …

Kowale artyści

Zabytki ślusarszczyzny, które jako unikaty w skromnej liczbie spotykaliśmy na Starym Mieście w Warszawie, świadczyły o wykwintnym smaku artystycznym, jaki posiadali nasi przodkowie.

Do bezpowrotnego zaniku wielu bezcennych okazów mrówczej pracy, myśli i woli rzemieślnika-artysty przyczyniły się w dużej mierze najazdy szwedzkie, zarazy i częste pożary.

Lauterbach w dziele „Warszawa“ mówi: „Skutki najazdów na Warszawę były tak okropne, że nie …

Błędy geograficzne i ich konsekwencje

W historii odkryć geograficznych, w dziejach walk o ujarzmianie nieznanego świata, błędne przekazy starożytności, mylne poglądy naukowe średniowiecznych kartografów odegrały olbrzymią rolę, na całe stulecia nieraz wyznaczając kierunek historii.

Odkrycie Ameryki przez Kolumba było wynikiem jednej takiej wielkiej i brzemiennej w skutki pomyłki.

Wyścig Portugalii i Hiszpanii do Indii stanowił rezultat konieczności ekonomicznej znalezienia nowej drogi do bogactw Wschodu, gdy …

Dziedziczenie cech nabytych

Ostra walka ideologiczna na terenie biologii rozdzieliła biologów na dwa wrogie obozy. Rozgorzała ona wokół zasadniczej kwestii: czy możliwe jest dziedziczenie cech, nabytych przez organizmy zwierzęce i roślinne w ciągu ich życia indywidualnego pod wpływem działania warunków otaczającego je środowiska.

Prawidłowe zrozumienie tej kwestii ma bardzo doniosłe znaczenie: z jednej strony — dla naukowego wyjaśnienia ewolucji świata organicznego, z drugiej …